Budowlane
Chemiczna
Chłodnie wentylacja
Energia
Komunalne
Leśnictwo
Magazynowanie
Obróbka kamienia
Obróbka metali
Odlewnicze
Opakowania
Poligraficzne
Pralnicze
Rolnicze
Recykling
Spożywcze
Sprężone powietrze
Silniki
Stolarskie
Szkło ceramika
Tekstylne kaletnicze
Transport
Tworzywa sztuczne
Inne

spycharki - spychacze

Spycharka – potocznie nazywana spychaczem – jest jedną z najbardziej powszechnych maszyn do robót ziemnych, służącą do odspajania gruntu  od podłoża lemieszem (odspojony grunt nazywamy urobkiem) i przesuwania urobku bezpośrednio po podłożu na nieduże odległości. Stosowana przy wykonywaniu wykopów, hałd, nasypów, profilowaniu i niwelowaniu podłoży, plantowaniu terenu i  skrawaniu gruntu warstwami itd. Wynaleziona została w USA w 1923 przez J. Earl McLeod'a.

Ciężka spycharka gąsienicowa (spychacz) o bardzo dużym lemieszu, silniku o dużej mocy i dużej sile przesuwania (mogąca bez trudności np. zburzyć dom czy holować ciężki czołg) nazywa się potocznie buldożerem.

Spycharka składa się z:

 • osprzętu spycharkowego
 • układu zawieszenia ze sterowaniem (układ hydrauliczny lub mechaniczny)
 • lemiesza spycharkowego
 • ciągnika

Podział spycharek ze względu na zastosowany ciągnik

 • gąsienicowe
 • kołowe
 • z ramą sztywną
 • przegubową

Rodzaje spycharek ze względu na lemiesz

 • czołowe (lemiesz ustawiony prostopadle do kierunku ruchu)
 • bocznie przechylne (lemiesz nastawialny w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy)
 • segmentowe (na końcach lemiesza montowane dodatkowe ściany boczne)
 • czołowe skośne (lemiesz nastawialny w płaszczyźnie poziomej)
 • specjalne (z koszem zasypowym, karczowniki, z dodatkowymi układami regulacji, ze ślimakiem wzdłużnym, układem wibracyjnym lub impulsowym)
 • skośne (lemiesz ustawiony bokiem do kierunku jazdy, umożliwia boczne przemieszczanie urobku)
 • uniwersalne (możliwość ustawienie lemiesza w pozycjach skośnej, czołowej i przechylonej)

Podział spycharek ze względu na sposób sterowania lemieszem

 • hydrauliczne
 • mechaniczne

Podstawowe parametry spycharek

 • Siła naporu
 • Długość lemiesza (B)
 • wysokość lemiesza (H)
 • kąt skrawania (?)
 • kąt skosu lemiesza (ß)
 • kąt przechylenia lemiesza (?)
 • głębokość opuszczania lemiesza (g)
 • masa robocza spycharki – masa spycharki wraz z osprzętem, narzędziami, paliwem, smarami i operatorem (7,5 kN), bez obciążników

W pracy spycharek rozróżnia się 3 fazy:

 • faza odspajania gruntu (nóż lemiesza poniżej płaszczyzny jazdy)
 • sposobem płaskim – lemiesz przez całą drogę odspajania opuszczony jest na tę samą głębokość
 • sposobem schodkowym – lemiesz na drodze odspajania dwu- lub trzykrotnie zmienia głębokość (na mniejszą)
 • faza przesuwania urobku (nóż lemiesza w poziomie płaszczyzny jazdy)
 • przesuwanie czołowe[1]
 • płaskie – płaszczyzna przesuwania w płaszczyźnie terenu
 • korytowe – płaszczyzna przesuwanie poniżej płaszczyzny terenu (wydajność większa nawet o 100%)
 • przesuwanie boczne
 • faza rozładunku (nóż lemiesza powyżej płaszczyzny jazdy)

Sposoby zmniejszania strat bocznych

 • przesuwanie korytowe
 • metoda zwałów pośrednich – drogę przesuwu dzieli się na 25-30 m odcinki
 • zmiana toru przesuwu tak, żeby podczas kolejnego cyklu zgarniać materiał stracony w poprzednim
 • stosowanie dwóch spycharek jadących w bliskiej odległości

Wydajność zależna jest od technologii pracy, wymiarów lemiesza, mocy ciągnika, rodzaju gruntu i pochylenia terenu oraz siły naporu spycharki. Czynnikiem decydującym jest cykl pracy.


Niekiedy spycharki wyposaża się w dodatkowy osprzęt:

 • ładowarkowy (spycharko-ładowarki)
 • zrywarkowy (spycharko-zrywarki)

Spycharki mogą być również wykorzystane do nietypowych prac takich jak:

 • odśnieżanie (najczęściej spycharki ciągnikowe kołowe) – często się stosuje pojazdy samochodowe wyposażone w osprzęt spycharkowy
 • karczowanie drzew
 • jako popychacze zgarniarek
 • prace podwodne

Wiele innych maszyn korzysta z osprzętu spycharkowego jako układów uzupełniających:

 • walce i kompaktory
 • koparki łyżkowe
 • równiarki
 • pojazdy samochodowe
 • wyciągarki

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spycharka


  © 2016 MaszynyUzywane.pl