Budowlane
Chemiczna
Chłodnie wentylacja
Energia
Komunalne
Leśnictwo
Magazynowanie
Obróbka kamienia
Obróbka metali
Odlewnicze
Opakowania
Poligraficzne
Pralnicze
Rolnicze
Recykling
Spożywcze
Sprężone powietrze
Silniki
Stolarskie
Szkło ceramika
Tekstylne kaletnicze
Transport
Tworzywa sztuczne
Inne

walcarki

Walcarki - zespół urządzeń do wykonywania czynności walcowania, mające jeden autonomiczny napęd główny, który służy do napędzania walców.

Klasyfikacja:
Ze względu na zastosowanie wyróżnia się walcarki do walcowania:
- na gorąco,
- na zimno,
- rur,
- profili,
- blach,
- łamacze zgorzeliny,
- ciągnące,
- wyginające,
- prostujące,
- chłodzące.
Ze względu na sposób walcowania wyróżnia się walcarki okresowe, ciągłe i nawrotne.
Ze względu na ilość i rozmieszczenie walców wyróżnia się walcarki duo, trio, kwarto, 6-walcowe, 12-walcowe, 20-walcowe, pionowe, poziome, skośne, uniwersalne itd.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Walcarka
 

  © 2016 MaszynyUzywane.pl